Yoga accepteren als een levensleer is de filosofie navolgen als een reisgids voor het leven van alledag. Wat houdt dit dan in, vraag ik mij af? Is deze leer wel zo goed en waar leidt het dan eigenlijk toe? Eerst moeten we duidelijk krijgen wat yoga is en of yoga dan ook een levensleer of levenswijze kan zijn.

Het doel van het leven is de realisatie van het Brahm-bewustzijn, de vereniging met het Allerhoogste.
De mogelijkheid om tot realisatie te komen lukt wanneer buddhi (kennis,wijsheid) zuiver en puur wordt.’


Brahmrishi Vishvatma Bawra De filosofie Wie Yoga Sûtra’s, het boek van Patañjali [door Taimni], bestudeert
zal merken dat deze wetenschap der wetenschappen te veelomvattend van aard is en te diepzinnig in zijn leerstellingen om in een bepaalde filosofie te worden ingepast, of deze nu oud of modern is. Het kan zich terecht een
wetenschap noemen, gebaseerd op de eeuwige wetten van het hogere leven, en heeft de steun niet nodig van
welke wetenschap of welk filosofischstelsel dan ook om zijn aanspraken te
doen gelden. De waarheden van yoga zijn gebaseerd op de ervaringen en experimenten
van een ononderbroken reeks van mystici, occultisten, heiligen
en wijzen, die deze ervaringen door de eeuwen heen hebben gerealiseerd
en er getuigenis van hebben afgelegd.

Ofschoon in dit boek een poging is gedaan om op grond van ratio een uit