Tijdschrift voor YOGA


Menselijk aspect
Tijdschrift voor Yoga – dé verbindende schakel tussen actieve yogabeoefenaars, yogadocenten, yogastudenten en geïnteresseerden in yoga. Het mooie van Yoga is dan ook gaat verder dan alleen fysieke oefeningen; het omvat ook meditatie, ademhalingstechnieken en ethische principes gericht op zelfreflectie en -ontwikkeling. Yoga moedigt mensen aan om naar binnen te kijken en naar hun eigen gedachten, emoties en ervaringen te luisteren, om bewust te worden van hun lichaam en geest. Het nodigt uit tot zelfacceptatie, zelfzorg en zelfliefde. Door middel van yoga leren mensen om in het hier-en-nu te zijn, om los te laten wat niet meer dient en om te groeien in veerkracht en flexibiliteit, zowel fysiek als mentaal.

Het menselijke aspect van yoga is ook te vinden in de gemeenschap die het creëert.

Ervaren yogabeoefenaars over de hele wereld delen hun kennis en ervaringen met elkaar. Ze vinden steun en inspiratie in elkaars reis naar zelfontdekking, zelfontplooiing en groei. Yoga herinnert ons eraan dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.

Yoga gaat verder dan alleen fysieke oefeningen; het omvat ook meditatie, ademhalingstechnieken en ethische principes gericht op zelfreflectie en -ontwikkeling. Yoga moedigt mensen aan om naar binnen te kijken en naar hun eigen gedachten, emoties en ervaringen te luisteren, om bewust te worden van hun lichaam en geest. Het nodigt uit tot zelfacceptatie, zelfzorg en zelfliefde. Door middel van yoga leren mensen om in het hier-en-nu te zijn, om los te laten wat niet meer dient en om te groeien in veerkracht en flexibiliteit, zowel fysiek als mentaal.