Auteursrecht

Tijdschrift voor Yoga behoudt het recht, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Tijdschrift voor Yoga behoudt zich tevens het recht voor, tenzij anders is overeengekomen met de auteur, artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst- als beeldmateriaal.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Tijdschrift voor Yoga opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever (ook niet via een eigen netwerk).